#SumatAlPacte

XARRADA amb el Secretari Autonòmic d’Igualtat. El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista conté 293 mesures, 21 objectius i 5 línies estratègiques per acabar amb la violència contra les dones. El van signar tots els partits polítics, sindicats, patronals, entitats socials i de dones. El pacte es un compromís entre totes les parts per visibilitzar este conficte polític i social. Conflicte que ja ha causat la mort de més de 40 dones a Espanya enguany. Més de 4.000 persones s’han adherit de forma individual al pacte, adquirint compromisos propis per evitar les violències masclistes. GuanyemSAB també s’ha …

Continuar leyendo »

Opinió: La violència masclista

El 25 de novembre es va commemorar el Dia Internacional per a l´Eliminació de la Violència contra les Dones. Vos proposem des d’aquesta web un article publicat al diari La Veu sobre aquest tema “El 20 de desembre del 1993, l’Organització de les Nacions Unides va definir la violència contra les dones com “qualsevol acte de violència de gènere que puga tindre, com a resultat, un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública …

Continuar leyendo »

Nuestras propuestas para el Pleno

El próximo jueves 24 de noviembre habrá Pleno. Nuestro grupo ya ha presentado 5 mociones propuesta para su debate y votación. #SumandoPropuestas #ProponiendoSoluciones 1.- Publicación de Ordenanzas y Actas de los plenos en la web municipal, en aras de la mayor transparencia. 2.- Modificación de la ley Montoro: Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local para recuperar competencias, mejorar financiación y poder mejorar servicios de la administración más cercana. 3.- Poner en marcha los mecanismos que regulen la Participación Ciudadana y la Carta de Participación. Moción ya aprobada en enero 2016 y sin avance …

Continuar leyendo »