#GuanyemSAB

Manifest/Manifiesto

En castellano más abajo

GUANYEM SANT ANTONI DE BENAIXEVE (#GuanyemSAB)

Ens trobem en uns temps en el quals la política està en crisi, en què els ciutadans veiem com els polítics treballen per uns interessos que no són els encomanats per les urnes, en què la vella política només treballa per fer-li el joc a l’oligarquia i als poderosos, i en què la corrupció és cada vegada més generalitzada. El nostre poble no és alié a aquesta situació comuna a molts municipis del nostre país.
Després de quatre legislatures de governs d’Eugenio Cañizares al capdavant de l’ajuntament veiem amb preocupació i indignació com aquesta institució cada volta està més lluny del carrer i dels ciutadans i ciutadanes. Estem farts de què el nostre poble només aparega als mitjans de comunicació per notícies relacionades amb la corrupció, amb el desviament de fons públics o amb els enxufismes. Volem reclamar que l’Ajuntament torne a ser l’expressió directa del que són els ciutadans de Sant Antoni de Benaixeve i de la seua voluntat, i no una oficina de defensa d’interessos del Partit Popular.Sant Antoni de Benaixeve no és propietat de cap alcalde ni de cap partit polític. És de totes i tots els ciutadans que treballem i vivim ací. És dels treballadors, autònoms, xicotets i mitjans empresaris que ens guanyem honradament el salari. També dels estudiants, i de tot aquell que vol treballar i no pot. Dels veïns de sempre i dels nouvinguts. Dels veïns i veïnes del nucli urbà, de Montesano, de Colinas, de Cumbres, de Sant Vicent i del Pla del Pou. En resum, és l’espai de convivència de tota la ciutadania. I nosaltres ens creiem açò de veritat.Per tot això des de Plataforma i Compromís creiem fermament que ha arribat l’hora de què els ciutadans ens organitzem per tal de confluir en una alternativa per recuperar el nostre ajuntament per al poble.
Convidem a tots els ciutadans, moviments socials, associacions i forces polítiques progressistes i municipalistes a sumar-se a la nostra iniciativa de Guanyem SAB. Des de la pluralitat que ens caracteritza al conjunt de la ciutadania, pensem que hi ha espais per a unir forces en una candidatura en què el prioritari siga la defensa del bé comú per damunt d’interessos personals o partidistes. Defensem la construcció d’un projecte que escolte la ciutadania, en què aquesta tinga la capacitat de decidir les polítiques municipals i no només de ser uns espectadors passius.
L’anhel de molts i moltes ciutadanes d’incidir en la política municipal ens fa reclamar una democràcia real i directa mitjançant consultes ciutadanes per decidir on van els diners de tots i totes. Desitgem que la construcció del nostre poble es faça amb criteris d’igualtat, solidaritat interveïnal i sostenibilitat mediambiental. A més, estem cansats d’escoltar bones paraules, falses i inaconseguibles promeses que després queden en paper mullat; i açò no pot seguir funcionant d’igual manera.
És el moment que les nostres reclamacions apleguen a les institucions i que es facen materials i per això cal que ens posem a treballar de valent per blindar l’alternativa des de demà.
Construïm entre totes i tots un futur millor per al nostre poble!
Recuperem la democràcia!
Guanyem Sant Antoni de Benaixeve!
Signa el nostre manifest i participa del projecte!

GANEMOS SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (#GuanyemSAB)
Nos encontramos en unos tiempos en los cuales la política está en crisis, en que los ciudadanos vemos cómo los políticos trabajan por unos intereses que no son los encomendados por las urnas, en que la vieja política sólo trabaja para hacerle el juego a la oligarquía y a los poderosos, y en que la corrupción es cada vez más generalizada. Nuestro pueblo no es ajeno a esta situación común muchos municipios de nuestro país. 
Después de cuatro legislaturas de gobiernos de Eugenio Cañizares al frente del ayuntamiento vemos con preocupación e indignación como esta institución cada vez está más lejos de la calle y de los ciudadanos y ciudadanas. Estamos hartos de que nuestro pueblo sólo aparezca a los medios de comunicación por noticias relacionadas con la corrupción, con el desvío de fondos públicos o con los enchufismos. Queremos reclamar que el Ayuntamiento vuelva a ser la expresión directa de lo que son los ciudadanos de San Antonio de Benagéber y de su voluntad, y no una oficina de defensa de intereses del Partido Popular. 
San Antonio de Benagéber no es propiedad de ningún alcalde ni de ningún partido político. Es de todas y todos los ciudadanos que trabajamos y vivimos aquí. Es de los trabajadores, autónomos, pequeños y medianos empresarios que nos ganamos honradamente su salario. También de los estudiantes, y de todo aquel que quiere trabajar y no puede. De los vecinos de siempre y de los recién llegados. De los vecinos y vecinas del casco urbano, de Montesano, de Colinas, de Cumbres, de San Vicente y del Pla del Pou. En resumen, es el espacio de convivencia de toda la ciudadanía. Y nosotros nos creemos esto de verdad. 
Por todo esto desde Plataforma y Compromís creemos firmemente que ha llegado la hora de que los ciudadanos nos organizamos para confluir en una alternativa para recuperar nuestro ayuntamiento para el pueblo. 
Invitamos a todos los ciudadanos, movimientos sociales, asociaciones y fuerzas políticas progresistas y municipalistas a sumarse a nuestra iniciativa de Ganemos SAB. 
Desde la pluralidad que nos caracteriza al conjunto de la ciudadanía, pensamos que hay espacios para unir fuerzas en una candidatura en que lo prioritario sea la defensa del bien común por encima de intereses personales o partidistas. Defendemos la construcción de un proyecto que escuche a la ciudadanía, en que ésta tenga la capacidad de decidir las políticas municipales y no sólo de ser unos espectadores pasivos. 
El anhelo de muchos y muchas ciudadanas de incidir en la política municipal nos hace reclamar una democracia real y directa mediante consultas ciudadanas para decidir dónde va el dinero de todos y todas. Deseamos que la construcción de nuestro pueblo se haga con criterios de igualdad, solidaridad intervecinal y sostenibilidad medioambiental. Además, estamos cansados de escuchar buenas palabras, falsas y promesas incumplibles que después quedan en papel mojado; y esto no puede seguir funcionando del mismo modo. 
Es el momento que nuestras reclamaciones lleguen a las instituciones y que se materialicen y para eso hace falta que nos pongamos a trabajar para brindar la alternativa desde mañana mismo. 
¡Construyamos entre todas y todos un futuro mejor para nuestro pueblo! ¡Recuperemos la democracia! 
¡Ganemos San Antonio de Benagéber!
¡Firma nuestro manifiesto y participa del proyecto!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.